Mango Print

Informační systém pro polygrafii s eshopem Web To Print

Polygrafický informační systém bez hranic

Napsal(a)  Zveřejněno v Mango Print

Kompletní zpracování polygrafických zakázek včetně kalkulace, objednávek, řízení výroby, fakturace, plateb, expedice... Navíc také eShop s připravenými grafickými šablonami, s online editací grafiky i s kontrolou tiskových dat. Dá se velice snadno a rychle nasadit i na jednoduchou agendu, na druhou stranu jsou jeho možnosti rozšiřování díky komplexnímu systému Mango v podstatě neomezené.

Komplexní řešení, které zjednoduší všechny fáze zakázky

 • CRM - evidence zákazníků a komunikace s nimi
 • libovolná tvorba a konfigurace produktů pro prodej
 • poptávky, nabídky a objednávky, polygrafické kalkulace cen
 • tiskové sestavy i mailování nabídek a objednávek
 • volně definovatelné platební a dodací podmínky
 • odměny pro Vaše zákazníky za doporučení i za věrnost
 • zaznamenání všech aktivit o zákazníkovi a objednávkách do historie
 • výběr produktů i kalkulace online
 • reálný termín dodánízpůsoby dopravy online
 • tvorba grafických dat z připravených InDesign šablon
 • vlastní PDF a jeho automatická kontrola i oprava
 • platba například kartou, příkazem, dobírkou, ...
 • možnost systému předplaceného kreditu
 • vytvoření objednávky k dalšímu zpracování
 • plánování výrobních úkolů pro výrobní zdroje a potřebný materiál
 • sběr dat z výroby o dokončení úkolů a o spotřebě materiálu
 • vyrobené produkty jsou automaticky označeny k expedici
 • expedice zajistí evidenci předání zakázek dopravci a např. vytištění štítků pro přepravní služby
 • daňové doklady a fakturace, vymáhání pohledávek
 • zpracování bezhotovostních i hotovostních plateb, online import bankovních transakcí
 • přehledy o objednávkách, nabídkách, pohledávkách, ...
 • výstupy pro přiznání k DPH, kontrolní hlášení či EET
 • sumarizovaná data pro triviální zaúčtování přímo do účetnictví

Chcete se dozvědět více?


Vlastnosti a funkce Mango Print

Modulární systém

Na počátku si vystačíte s evidencí zákazníků, tvorbou nabídek a objednávekautomatickou fakturací a s expedicí zakázek. Dále využijete evidenci a párování plateb a k tomu i provázání do účetnictví. Završit efektivní využití Mango Print můžete spušťením eShopu. Pokud bude objednávek mnoho, využijete i řízení výroby a sběr dat (ERP), nebo vymáhání pohledávek (i když si přejeme, aby toto třeba nebylo ;-)) a  mnoho dalšího.

Evidence zákazníků

Jedná se o pokročilý systém CRM. S Mango Print máte pod kontrolou veškerá data o zákaznících a také máte k dispozici spoustu nástrojů pro komunikaci s nimi.

Přehled, statistiky, komunikace
 • evidence údajů o zákaznících, vše rychle vyhledáte
 • organizace zákazníků do skupin nebo evidence libovolných parametrů
 • hromadné odesílání personifikovaných mailů, sms, pdf dokumentů
 • nastavování připomínek týkajících se zákazníků
 • možnost definice kontaktů a provozoven zákazníka
 • Vámi definovatelná akční tlačítka pro proklik na jiné služby (mapy, sociální sítě, daňová správa, ...)
 • historie komunikace se zákazníkem na jednom místě
 • a další spousta nástrojů pro efektivní komunikaci se zákazníky a pro vyhodnocování Vašeho zákaznického portfolia

Kalkulace, nabídky a objednávky

Kalkulace polygrafických produktů je automatizovaná. Provádí se v rámci nabídky produktů zákazníkovi nebo rovnou v rámci objednávky produktů. Nabídku produktů lze samozřejmě při objednání překlopit do objednávky. Ke každé nabídce a objednávce je k dispozici její podrobná historie a jsou k dispozici statistiky dle zákazníků nebo skupin zákazníků, dle obchodníků, dle období, ...

Možnosti polygrafických produktůpolygrafických kalkulací jsou velmi variabilní a široké. U každé nabídky a objednávky lze pracovat se způsobem dopravy k zákazníkovi a s termínem realizace zakázky. U jednotlivých produktů je možné (či přímo nutné) pracovat s grafickými podklady, náhledy grafiky jsou pak u objednávek a produktů obchodníkům i výrobě k dispozici.

  Nabídky
 • cena spočítaná včetně dopravy a termínů dodání
 • v nabídce může být více produktů
 • obchodník může dle svých pravomocí ovlivnit cenu
 • zasílání nabídek zákazníkovi do mailu v pdf
 • jednoduché zopakování nabídky z minulosti
 • stavy otevřených nabídek
 • rychlé generování objednávek z nabídky
  Objednávky
 • jednoduché i komplexní objednávky s více produkty
 • zpracování nových objednávek
 • snadné zjištění stavu objednávek ve výrobě
 • rychlé zařazení hotové objednávky k expedici
 • podrobné informace o zakázce na jednom místě
 • informace o ziskovosti zakázek i zákazniků

Expedice zakázek

Vyrobené zakázky jdou automaticky k expedici, kde je lze přehledně předávat dopravci včetně tisku štítků na balíky.

Co je k expedici, předání dopravci, štítky na balíky
 • přehled o zakázkách k expedici a o termínech expedice, aby byl dodržen termín dodání
 • možnost seskupení zpracování zakázek pro jednoho dopravce
 • akce pro předání zakázek dopravci
 • tisk štítků na balíky i tisk podacích archů včetně možnosti použití tiskových šablon

Fakturace a platby

V systému jsou vyúčtování a platby polygrafických (i jiných) zakázek kompletně ošetřeny. K dispozici jsou neomezené kombinace nastavení platebních a účtovacích scénářů.

Neomezená svoboda ve vyúčtování zakázek
 • u každého zákazníka lze zvolit povolené platební scénáře
 • klasická zakázková fakturace nebo zálohová fakturace
 • hotovostní platby zakázek včetně EET
 • platby dobírkou, příkazem nebo platební kartou včetně EET
 • platby z předplaceného kreditu nebo pomocí věrnostních bodů
 • vzhled dokladů na míru, odesílání automaticky mailem
 • zpracování plateb (účty i pokladny), automatické importy
 • automatické i ruční párování plateb

V Mango Print je také k dispozici komplexní nástroj pro vymáhání pohledávek po splatnosti. Umožňuje hromadně a automaticky generovat a zasílat upomínky a předávat pohledávky k vymáhání. Jedním kliknutím můžete vidět věkovou strukturu pohledávek, seznam dlužníků a další statistiky.

Elektronický obchod (eShop)

Podrobně a přehledně o eShopu v Mango Print.

eShop v Mango Print

Vazba do účetnictví

Začlenění agendy obsluhované s Mango Print do Vaší účetní evidence funguje na základě souhrnných souvztažných dokladů, které jednoduše zaúčtujete přímo do svého účetního software nebo které předáte svému externímu účetnímu. Vzhledem k časté praxi účetních firem, kdy je služba zpoplatněna dle počtu zaúčtovaných položek, tak můžete mj. dramaticky ušetřit náklady na účetní služby.

Snadná integrace do účetní evidence
 • systém automatizovaných měsíčních uzávěrek
 • souhrnné doklady souvztažností pro triviální zaúčtování
 • cílové účty lze nastavit u skupin produktů a u pokladen i účtů
 • členění analytiky dle více provozovatelů a dle skupin produktů
 • zpracování tržeb, záloh i pohledávek
 • evidence DPHkontrolní hlášení DPH

TIP: S Mango Print můžete hromadně jedním systémem zpracovávat zakázky a celou agendu neomezeného množství propojených provozovatelů - firem!

Řízení polygrafické výroby

Můžete si definovat libovolné výrobní procesy potřebné k dokončení výroby produktů ze zakázek, které jim přiřadíte. Každý výrobní proces pak má svůj plán operací a na každou operaci je přiřazen konkrétní výrobní zdroj (tiskový stroj, řezačka, ruční zpracování, apod.). Řazení práce na procesech probíhá standardně automaticky dle potřebného termínu expedice produktů. Jednotlivé zdroje potom mají ve výrobě jasný přehled na čem mají nebo mohou pracovat a mohou jednoduše potvrdit start i dokončení operace. Procesy jsou tak automaticky dokončovány a vyrobené produkty označovány pro zpracování na expedici.

Efektivní jednoduché řízení výroby
 • Podobné produkty z různých objednávek snadno sloučíte do jednoho výrobního procesu
 • Pro složitější produkty lze vytvářet dílčí podprocesy
 • Plánovat i sledovat lze trvání operací a spotřebu materiálu
 • Vytížení zdrojů je vidět při plánování i při sledování výroby
 • Sledovat lze průběh operacíčasový průběh procesů
 • U zdrojů lze ručně měnit pořadí procesů (i zakázek)

A mnohem více :-)

Díky tomu, že v Mango Print lze využít v rámci implementace i ostatních částí a moduly systému Mango, jsou Vaše možnosti téměř neomezené.


Označeno v :
15786 Naposledy změněno pondělí, 15 duben 2019
Kontaktujte našeho obchodníka
Martin Šauer
Martin Šauer
Vedoucí webového oddělení, poradenství a obchod
 sauer@ogsoft.cz   +420 736 531 800
Přihlašte se k odběru novinek pro polygrafii