Mango Print

Informační systém pro polygrafii s eshopem Web To Print

Jaké produkty umí Mango Print?

Napsal(a)  Zveřejněno v Mango Print

Informační systém Mango Print pro polygrafii je schopný pracovat s libovolnými polygrafickými produkty včetně jejich kalkulací.

Jednoduše jakékoliv :-). K dispozici je nepřeberné množství tzv. tříd produktů a při implementaci je možné vytvářet i třídy nové. Vy si pak můžete sami přidávat vlastní definice produktů a nastavovat u nich jejich parametry. Lze přidávat produkty zcela triviální (kde hraje roli např. jen cena za kus a počet kusů), nebo naopak produkty velmi komplexní s množstvím parametrů a vazbou na parametrickou nebo technologickou kalkulaci. Parametry produktu pak mohou být před kalkulací ceny produktu nastaveny obchodníkem (nebo zákazníkem eShopu). U polygrafických produktů se také pracuje s přiložením pdf s grafickými podklady nebo s online vytvořením grafického návrhu z připravené šablony.

POJMY
Třída produktů: Jde o definovaný seznam možných parametrů produktu, které mohou být vzájemně provázané. Z těchto tříd vznikají již samotné definice produktů. Typickou polygrafickou třídou je třeba Polygrafie - kalkulace bez vazby, je nadefinována se všemi potřebnými parametry (formáty, barevnost, kalkulace, atd...) a z této třídy pak je vytvořena konkrétní definice produktu třeba Desky s klopou, kde už jsou některé parametry buď omezené nebo na pevno nastavené.

Označeno v :
3914 Naposledy změněno neděle, 10 prosinec 2017
Kontaktujte našeho obchodníka
Martin Šauer
Martin Šauer
Vedoucí webového oddělení, poradenství a obchod
 sauer@ogsoft.cz   +420 736 531 800
Přihlašte se k odběru novinek pro polygrafii