Všichni v naší společnosti si vážíme každého osobního údaje, který nám svěříte. Proto s takovými údaji vždy nakládáme tak, abychom vaši důvěru nezklamali. Prosíme, přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás

Naše pravidla ochrany osobních údajů jsou v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost OG Soft s.r.o.,
IČ: 25108565, se sídlem M. R. Štefánika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vaše podněty a požadavky směřujte především na e-mail našeho jmenovaného pověřence Martina Šauera pro ochranu osobních údajů dpo@ogsoft.cz nebo využijte telefonní linky na tel. čísle 468 000 113.

Jednotlivé účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníka tohoto webu
Osobní údaje pro odesílání novinek