Přehled zákazníků v evidenci práce - zobrazení dalších informací a rozšíření možnosti filtrování

20.6.2023 Verze 4.3.66

Rozšíření přehledu zákazníků v modulu Evidence práce


V Mango můžete evidovat aktivity zaměstnanců vázané na vaše zákazníky. Může to být např. zdroj pro vyúčtování prací. Přehled aktivit je k dispozici v modulu Evidence práce, záložka Přehled zákazníků. Zde jsme přidali podrobnější informace o evidovaných procesech (vázané objekty) na zákazníka a přidali možnost filtrování v názvu vázaných objektů a popisu aktivity.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #982380