Opravy v IS Mango

19.9.2023 Verze 4.3.69

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.


#1022954 Modul Cesta sítě: načtení tabulky Parametry po editaci parametru.

#1023467 Modul Platby: import bankovního výpisu s duplicitními karetními transakcemi.

#1021571 Modul Přehledy (menu Finance): uložení pohledu s filtrem Služba.

#1026092 Zákaznické stránky: zobrazování parametrů procesů.

#1029506 Obecné: nastavení výchozího billing plánu při vytváření zákazníka přes webovou službu.

opravy