Pravidla ochrany osobních údajů pro odesílání novinek

Správce osobních údajů a Pověřenec osobních údajů

Informace o správci osobních údajů a o našem pověřenci osobních údajů naleznete v celkových Pravidlech ochrany osobních údajů OG Soft

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobním údajem je e-mail zájemce o určitý okruh novinek. Osobní údaj je zpracováván za účelem odesílání občasných informací týkajících se určitého tématu (tématem může být například - telekomunikace, polygrafie nebo obchodní společnosti apod.).

Zákonnost zpracování osobních údajů

Tento osobní údaj zpracováváme na základě dvou rúzných důvodů.

Jeden z důvodů je případ, kdy zájemce s tímto zpracováním udělil souhlas. Souhlas může být udělen elektronicky na těchto stránkách, mailem, telefonicky případně písemně. Poskytnutí tohoto osobního údaje za tímto účelem je samořejmě dobrovolné.

Dalším důvodem je náš oprávněný zájem v případě, kdy s námi zájemce má nebo měl uzavřený smluvní vztah na produkt či službu týkající se daného témtatu. Zájemce má právo nás v tomto případě kdykoliv požádat o výmaz osobního údaje.

Mailingové seznamy pro zasílání novinek

  • Produkty pro telekomunikační firmy - informace a novinky pro poskytovatele internetového připojení a telekomunikační firmy
  • Produkty pro firmy - informace a novinky o produktech pro stávající a potenciální firemní zákazníky
  • Webové produkty - informace a novinky pro zákazníky a zájemce o webové služby
  • Produkty pro polygrafii - informace a novinky pro zákazníky a zájemce o služby pro polygrafické firmy

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Případný udělený souhlas má zájemce právo kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné provést zde.

Námitka proti zpracování osobních údajů

Proti zpracování osobního údaje z důvodu oprávněného zájmu máte možnost podat námitku. Námitky můžete směřovat na kontakt našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaj nebude předáván žádným dalším příjemcům, pokud o to zájemce výslovně nepožádá.

Doba uložení a zpracování osobních údajů

Osobní údaj e-mail zájemce o určitý okruh novinek je u Správce uložen do odvolání souhlasu zájemcem.

Práva subjektu zpracovávaných osobních údajů

Zájemce má právo požadovat přístup k osobnímu údaji, jeho opravu nebo výmaz, omezení jeho zpracování, a přenositelnost osobního údaje. Žádosti o výkon těchto práv lze směřovat na kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zájemce má dále právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti společně.