OG Soft s.r.o.

Napsali o nás

Rozhovor v magazínu ICT Revue

Napsal(a)  Zveřejněno v OG Soft v médiích

Cloudové služby začínají být standardem. To je titulek rozhovoru s naším Jardou Kopeckým v říjnovém čísle ICT revue, který zrealizoval pan Richad Voigst. Nabízíme vám přepis celého rozhovoru v dnešním článku, přejeme příjemné čtení :).


ICT Revue je specializovaný magazín o informačních technologiích, který pravidelně vychází jako příloha Hospodářských novin a Ekonomu.


Podíváme li se na čísla využívání cloudových služeb u nás, hovoříme li o veřejném cloudu, jsou čeští zákazníci v porovnání se západní Evropou spíše konzervativní. V čem je podle vás zakopaný pes?

O tomto bych mohl hovořit dlouho a myslím, že vámi citované statistiky mají pravdu. Naše hlavní služby nabízíme v cloudu už zhruba od roku 2000, pohybujeme se od počátku zejména v segmentu SMB a mám pocit, že typický český podnikatel má vysokou touhu firemní prostředky vlastnit se vším všudy. Možná je to stigma z předchozích desítek let, kdy se „vlastnění“ nenosilo. Prostě zejména zpočátku bylo mnoho takových, kteří museli mít server s kompletním řešením v kanceláři pod stolem a nejel přes to vlak. Pravda už ale také je, že v současné době se tento přístup láme, alespoň máme takovou zkušenost. Souvisí to s novou generací majitelů a manažerů a s masovým nabízením cloudových služeb ze strany těch největších firem. Začíná to být standardem, i když je řada služeb, kde si to i dnes některé firmy neumějí představit, a přitom to může být snadné.


Máte vlastní datové centrum. Budovali jste jej sami, nebo s partnery? Nabízíte i tradiční služby jako housing apod.? Nabízíte i nějaké speciální služby?

Datové centrum jsme si budovali zcela sami a v podstatě na koleně, přičemž jsme se samozřejmě museli vypořádat i s nějakými těmi omyly a slepými cestami. Hlavně jsme si ale spočítali, že ekonomicky se nám to vyplatí. Dnes už by to možná ale vyšlo jinak. Museli jsme také jít cestou postupného budování, to kvůli nákladům. Datové centrum máme ve vlastním objektu, s redundantním zdrojem napájení, duálním připojením k internetu po optice i se zálohovaným chlazením. Ale PUE jsme si přesně nepočítali. Nabízíme a provozujeme i tradiční housing či hosting VPS serverů. Housing ovšem jen velmi okrajově, pro lokální nebo partnerské firmy. Pro nás je hlavní provoz vlastní infrastruktury řešený na technologiích Cisco, IBM a Lenovo, na virtualizaci VMware a open source Proxmox, z operačních systémů pak využíváme zejména Linux Debian, ale samozřejmě i technologii Windows Server. V současnosti pracujeme na vytvoření kompletního záložního systému, ten už ale bude řešen formou služby. Myslím, že nabízíme speciální služby, a sice Mango Network Services, což jsou nízkoúrovňové služby jako DHCP, Radius a další, které slouží pro řízení sítí. To je myslím hodně výjimečné.

ilustracni foto

Jaroslav Kopecký (41) studoval MFF UK, je absolventem gymnázia. Jednatelem společnosti OG Soft se stal v roce 2000, nyní v ní pracuje na pozici výkonného ředitele. Dříve zastával pozice ve vývoji softwaru například v německé společnosti Gronic Systems nebo CompuGroup Medical ČR. Jaroslav také řadu let působil jako vývojář na volné noze. Ve volném čase mj. sportuje, jde zejména o crossfit, jezdí na motorce a potápí se v jeskyních.


S čím jsou největší potíže při budování, rozšiřování a provozu DC? Není tajemstvím, že některá ambiciózně postavená datacentra jsou obsazena sotva z deseti procent. Z kolika procent je obsazeno vaše DC? A budete mít dostatek prostoru i v budoucnosti?

Tak zde se usmívám, víte, my jsme si právě stavěli schválně maličké DC, zejména pro naše služby SaaS, ale prostor pro rozšiřování určitě máme. Dnes máme obsazenost DC zhruba na 60 %. S výstavbou velkých datových center se u nás skutečně doslova roztrhnul pytel a zejména těch, která jsou podporovaná dotacemi z EU. Z tohoto úhlu pohledu je pak velmi smutné, že se dotacemi nepodporují právě takováto úsporně stavěná DC, ale megalomanské projekty, které bez dotace nemají šanci na ekonomický úspěch.


Intel nedávno představil novou řadu serverových procesorů Xeon, opět s vyšším výkonem, a tedy s možností významně konsolidovat stávající serverovou základnu. Je to opravdu tak výhodné, abyste po třech letech měnili „železo“? Jak dlouhý cyklus TCO je spočítán u vás? 3,4,5 let? Nehledě na to, že některé nové funkce směřují také k upgradu síťových prvků apod...

Zde možná výrobce hardware nepotěším, ale podle našeho názoru je tříletý cyklus TCO většinou zbytečný a drahý luxus. Je obecně známou pravdou, že náklady na pořízení hardwaru a softwaru jsou vždy velmi dobře zmapovány, ale náklady na provoz a také na změny jsou hrubě podceňovány. Organizace typicky ignorují více jak 20 % interních nákladů. Výměna hardwaru bývá dosti složitá operace, a to bohužel i tehdy, pokud se používá virtualizace. Podívejte se na Google, jakou šel svého času cestou, a vyplatilo se jim to. Dnes je výkon hardwaru často tím nejméně limitujícím prvkem celého ekosystému. Chcete-li číslo, myslím, že minimálně pět let vychází ekonomicky mnohem lépe.


ilustracni foto

Společnost OG Soft provozuje datové centrum, které na rozdíl od většiny jiných nemá problém s naplněností kapacity. Nevybudovali jej sice velké, ale díky vlastním podnikovým aplikacím typu SaaS (provozované v cloudu jako služba) mají obsazenost zhruba na 60 procentech, říká v rozhovoru Jaroslav Kopecký, jednatel společnosti.

Pod názvem Mango vyvíjíte firemní softwarová řešení v oblasti podnikových informačních systémů (ERP, CRM, BPM, APS…) apod. Zapomněli jsme na nějakou oblast?

Ano i ne, máme i speciality, jako například už zmíněné centrální řízení datových distribučních sítí, provisioning a monitoring velkých množství zařízení nebo on line editaci grafických podkladů pro polygrafii a polygrafické kalkulace, ale třeba i plnohodnotné call centrum včetně ústředny, vše jako SaaS. I když se tyto věci samozřejmě dají schovat pod některý vámi zmíněný termín.


Podnikové informační systémy jsou oblastmi široce zastoupenými na trhu, a to nejen globálními hráči. Jakými argumenty se vám daří získávat klienty?

Prvním argumentem je naše zkušenost s implementacemi systémů. Myslím, že je to notoricky známá věc – dnes už nejsou vyloženě špatné systémy, jsou ale špatné implementace. A těch je opravdu hodně. Dalším argumentem je pak naše velmi dlouhá zkušenost s poskytováním komplexních informačních systémů formou SaaS. Troufnu si říci, že není mnoho jiných firem, které už patnáct let poskytují plně v cloudu takto netriviální systémy. Nakonec pak určitě hrají roli právě zmíněné speciální vlastnosti a funkce našich systémů, ale také určitý rodinný přístup malé firmy.

ilustracni foto

Na svých stránkách tvrdíte, že vytváříte zákazníkům IS na míru. Nejde to proti dlouhotrvajícímu trendu standardizovaných podnikových procesů? Jste skutečně schopni „ohýbat“ váš IS tak, aby se přizpůsobil každému zákazníkovi, místo aby se zákazník přizpůsobil obecně přijímaným standardům řízení (SAP)?

Při vývoji softwaru na zakázku, který občas také děláme, pracujeme skutečně na míru. U našich cloudových produktů, jako je třeba už zmíněné Mango, dodáváme řešení na míru. To znamená, že při implementaci nastavíme tento variabilní systém potřebám zákazníka. Samozřejmě že je nutný nějaký kompromis, ale snažíme se ho vždy držet co nejblíže zákazníkovi. Myslím, že neexistuje ideální IS pro všechny situace. Právě Mango je například velmi vhodná platforma pro byznys, kde pracujete se spíše velkou množinou menších zákazníků, kterým poskytujete zejména služby. Ale není to jediné zacílení.


Se kterými konkurenty se potkáváte v obchodním styku?

Je to různé, často i s řešeními, které si malé firmy dělají sami svépomocí. Hodně běžné je také to, že klienti srovnávají systém s nějakou dobře udělanou jednoúčelovou aplikací. Ona jim sice v nějakých poměrně klíčových bodech nevyhovuje, ale nechtějí se vzdát konkrétních drobností, které v obecném systému prostě nemají co dělat. Je to pak někdy těžká diskuze. A samozřejmě se potkáváme i se systémy jako třeba Microsoft Dynamics NAV a podobnými.


Na jaké zákazníky se svými SaaS řešeními cílíte? Máte zákazníky i mezi většími firmami?

Už jsem zmínil, že jde zejména o zákazníky ze segmentu SMB. Největším je tuším společnost se zhruba třemi sty zaměstnanci. Naším zákazníkem je ale i společnost Lenovo, a ta je jistě velká. Máme zákazníky v Česku i na Slovensku. Prosadit cloud computing u takto komplexních aplikací je v malých a středních firmách těžké, ale když se to podaří, tak si troufnu říct, že jde většinou o oboustranně výhodný vztah na desetiletí. I proto máme dnes okolo 150 klientů, to v tomto světle není málo. V poslední době naštěstí začínají být i v „našich“ segmentech SMB cloudu více nakloněni.


Vaše systémy nabízíte do několika oblastí/oborů. Které vertikály to jsou a které jsou pro vás ty hlavní? Dá se říci, ve kterých oborech je cloudový model nejčastěji uplatňován?

I historicky nejtradičnějším oborem jsou telekomunikační nebo ISP společnosti, dále pak výrobci polygrafie. V poslední době pak jde o firmy nejrůznějších oborů, a to právě díky našemu produktu Mango Control, který nabízí řízení procesů a evidenci a sledování práce. Ve spojení se současným nedostatkem lidských sil na trhu práce je to žádané řešení.


Vyvinout pokročilou cloudovou aplikaci, například typu ERP, představuje investici v řádech stovek milionů korun (zdroj: rozhovor Jaroslav Řasa, Abra Software). Pokud se budeme držet této oblasti, nabízíte tedy plnohodnotné SaaS ERP (případně CRM) řešení? Jaké máte v tomto směru cíle vy, podíváme-li se na trh s giganty v dodávkách v oblasti ERP, CRM, SaaS, jakými jsou Oracle, SAP, Microsoft, Salesforce apod.?

Tak donutil jste mne se trochu více zamyslet. Nepochybuji, že pan Řasa má pravdu. Velmi hrubým odhadem, naše řešení za sebou bude mít skutečně investici hodně přesahující částku 100 miliónů korun. Naše produkty jistě nedosahují celkové úrovně vámi zmiňovaných velkých dodavatelů těchto produktů od společností SAP, Microsoft, Oracle apod. Máme však výhody ve specializaci na užší segmenty trhu, ve větší dynamice provádění implementací, a v neposlední řadě je náš software prostě jednodušší. Často je tím pádem naše Mango i rychlejší než zmíněná světová řešení. To je logické, a právě v SMB to může být výhodou. Takže ano, mohu říct, že jde o plnohodnotné ERP/CRM/BPM řešení, ale určitě půjde nalézt oblasti, které nepostihne. Vždy ale umíme nabídnout i zakázkové rozšíření.

ilustracni foto

Ve světě, a tím pádem i v Čechách, je enormní nedostatek programátorů. Kolik máte vývojářů a čím se je snažíte udržet? Které programátorské specializace patří k nejdražším?

Neřeknu vám nic nového, je to prostě problém. A pro nás zvláště, máme totiž sídlo v okresním městě. V současnosti máme celkem zhruba třináct pracovníků včetně externistů, a stále hledáme nové posily do týmu. Nabízíme hlavně zázemí rodinné firmy, možnost pracovat plnohodnotně včetně kontaktu s lidmi, a to v místě, ve kterém se žije o poznání lépe, zdravěji a levněji, než v Praze či jiných velkých městech. Jsme také schopni nabídnout v lokalitě velmi dobré ohodnocení, které je navíc velmi flexibilní podle kvalit každého pracovníka. Nejvíce si ceníme samostatných pracovníků, kteří dokáží vést projekty a pracovat s kolegy v týmu a zároveň jsou na vynikající úrovni odborných znalostí. Práce u nás je hodně různorodá, i to dnes lidé oceňují. Nakonec, nepodceňujeme ani práci s mladými lidmi, se studenty. Již druhým rokem běží náš projekt OG Soft Akademie. Nabízíme studentům vzdělání v praxi i nějakou odměnu. Přiznám se, že jsme trochu patrioti, nechceme, aby všichni schopní odešli z regionu.


Kolik řádově ušetří klient provozováním byznysových aplikací v cloudu? Lze být konkrétní, jak a v čem?

Vy jste si nechal nejzajímavější otázku na konec. Organizace může využitím kompletní implementace IS v cloudu ušetřit opravdu mnoho. Ale je tu jeden problém, musí opravdu chtít. Často se stává, že firma přesune do cloudu jen nějakou část, a i když na počátku přesvědčeně říká, že to dotáhne v cloudu až do konce, neudělá to, často i jen ze sentimentu. Tím pak ale úspora dramaticky klesá. Zůstávají fixní náklady, třeba na odborný IT personál, na elektřinu, nebo dokonce na vlastní vývojáře…


Poskytujete k softwaru, tak jako je tomu u tradičních dodavatelů podnikových IS služby podpory a servisu? Jak tedy vypadá byznys model?

Ano poskytujeme k SaaS velkou míru podpory, většinou je její garance součástí samotného produktu. Troufnu si říct, že naše podpora je velmi nadstandardní. Zároveň nabízíme zákazníkům semináře i školení. Byznys model je tedy jednoduchý, téměř veškeré náklady na řešení jsou dopředu známé, což je u klasického modelu dnes jen zbožné přání.

ilustracni foto

Probíhá migrace do cloudového modelu bezproblémově a rychle, tj. v duchu původních představ evangelistů cloud computingu?

Ano i ne. Bezproblémově a rychle probíhá, pokud je klient schopen a ochoten investovat po dobu samotné migrace odpovídající součinnost. To ale v mnoha případech zůstává jen na úrovni přání nebo sice i odhodlání, avšak nikoliv reality. Proto se snažíme na nutnost součinnosti vždy předem maximálně upozornit. Je-li ale součinnost klienta a kompetence jeho styčných pracovníků odpovídající, pak to skutečně není žádný velký problém.


Nechte starosti s IT ve vaší organizaci na naší hlavu! Připravili jsem pro Vás tématické semináře, těšit se tak můžete na pravidelný přísun informací, novinek, zkušeností a nápadů z oblasti IT. Ušetřete čas i peníze díky efektivnímu IT!
Označeno v :
2879

Další informace podle značek

 • B2B a sociální síť: Která je ta pravá?

  V minulém článku jsme si nastínili, jak mohou být sociální sítě prospěšným a účinným nástrojem pro B2B byznys a budování značky. Tentokrát se blíže podíváme na to, jak se sociální sítě liší, přičemž největší pozornost budeme směřovat na ty u nás nejpoužívanější, tedy Facebook, Linkedin a Twitter.

 • B2B a sociální média

  Sociální média jsou hybateli dnešní doby. Kdo si velice dobře osvojí jejich užívání, získá značnou konkurenční výhodu. Pozornost k nim obrací i B2B segment, ale marketingová oddělení často bez rozmyslu sypou peníze do neefektivní propagace, protože neznají aktuální možnosti a příležitosti, které sociální média nabízejí.

 • Nahradí sociální sítě zpravodajství?

  Klasickým papírovým deníkům ubývá čtenářů už několik let. Zprávy na webu jsou holt aktuálnější, ale především ve většině případů zatím zdarma. Nástup sociálních sítí však odstartoval další fenomén. Právě ony totiž začaly nahrazovat zpravodajské weby.

 • Facebook spustil službu Jobs

  Nová služba, která je nyní dostupná i českým uživatelům, usnadní inzerovat a vyhledávat volná pracovní místa prostřednictvím sociální sítě Facebook

 • Článek o nás v PrintProgress

  V červnovém čísle časopisu PrintProgress byl publikován článek o naší společnosti. Jeho obsah poodkrývá současnou strategii naší společnosti. PrintProgress je polygrafický dvouměsíčník s třináctiletou tradicí. Vychází 6-krát ročně, stabilně podle edičního plánu na Slovensku a už i v Čechách. Náklad časopisu je 2300 ks a je určený pracovníkům v polygrafickém průmyslu, příznivcům a zájemcům o polygrafii a související odvětví.